mikroyrittäjä

Mikroyrittäjän digiloikka - kirjanpito kesäkuntoon

Suomi on luettavissa taloushallinnon digitalisoinnin kärkimaihin, mitä jatkuvasti kehittyvät sähköiset työvälineet ja nyt myös päivitetty kirjanpitolainsäädäntö tukevat. Tekninen kehitys on painottunut pk-yrityksiin, joiden taloushallinnon tuottamisesta kilpailevat jo erittäin monet tilitoimistot sekä järjestelmätoimittajat. Kilpailu ja kehitys ovat myös laskeneet varsinkin rutiinitaloushallinnon kustannuksia pk-yrityksille. Tilitoimistot eivät entisenlaisilla tarjouksilla enää saa hoitoonsa taloushallinnon kokonaisulkoistuksia kun asiakkaat ovat osin jopa sokaistuneet erilaisten reaaliaikaisten järjestelmien matalista kuukausihinnoista. Lievää pettymystä on ilmennyt myöhemmin kun on selvinnyt, että onkin ostettu enemmän järjestelmän käyttöoikeutta kuin taloushallinnon palvelua. Hyviä ja kustannustehokkaita järjestelmiä on joka tapauksessa saatavilla kunhan yritysasiakkaat eivät vain sortuisi vertaamaan "omenoita päärynöihin".

Yksinyrittäjälle tai muulle mikroyrittäjälle ei oleellista kehitystä kirjanpitoon ole kuitenkaan välttämättä osattu tarjota. Kun koko pieni toiminta on omissa näpeissä ei esim. ostolaskujen sähköisen kierrättämisen ympärille rakennetuista palveluista ole välttämättä löydetty muuta kuin lisääntyviä järjestelmä-kustannuksia. Laskujen maksaminen yrityksen verkkopankista taas on ollut ilmaista ja paperisten laskujen sekä kuittien sinänsä vaivalloinen toimittaminen kirjanpitäjälle on ollut vaivan arvoista. Onhan kuukausikirjanpito kuitenkin valmistunut muutamalla satasella kun ammattitaitoinen kirjanpitäjä on lyönyt kaikki tapahtumat koneelle.

Järkevästi ajatellen on kuitenkin mikroyrittäjälle kyseenalaista maksaa rahaa siitä, että joku lajittelee ja mapittelee papereita sekä syöttää järjestelmään tietoja, jotka sinne on otettavissa automaattisestikin. Esimerkiksi sähköiset pankkitiliotteet, pankkien e-laskupalvelut, pilvipalveluihin perustuva arkistointi, sähköiset viranomaisraportoinnit ovat erittäin edullista nykypäivää ja ehdottomasti hyödyntämisen arvoista. Asiakasprosessinsa loppuun asti suunnitelleen tilitoimiston kanssa on tänä päivänä mahdollista nauttia erittäin edullisesta ja vaivattomasta, osittain maksuperusteisesta kirjanpitopalvelusta, joka ei edellytä mikroasiakkaalta ohjelmistoinvestointeja. Kyse on siitä onko tilitoimisto valmis järjestämään asiakkaalle oikeaan panos-/tuotos -ajatteluun pohjautuvaa ekologista palvelua vai laskuttaako tarpeettomasta käsityöstä tai järjestelmistä. Esimerkkiä alan uudenlaisesta asiakaspalvelusta: http://www.digitase.fi/tilinpaatoskampanja/

Elämme Euroopassa mielenkiintoista vaihetta yhden innovatiivisen suomalaisen kehitystyön tuloksen eli sähköisen pankkitiliotteen osalta. Tähän ajatukseen pohjautuva xml-tiliote pitäisi EU komission mukaan olla jo saatavilla eurooppalaisista pankeista, mutta ainakin me etsimme vielä esimerkiksi Italiassa pankkia, jossa oikeasti tiedettäisiin mistä on kyse. Kehitys menee kuitenkin vääjäämättömästi siihen suuntaan, että erilaiseen automatisointiin perustuvaa kirjanpitopalvelua alkaa olla tarjottavissa ympäri Eurooppaa. Kehityksen hyötyjä on eurooppalainen mikroyrittäjä, joka voi rajoittaa kustannuksiaan ja vähentää omaa ajankäyttöään ns. paperityöhön. Suomessa yrittäjä voi jo nyt helposti säästää vaivaa ja helposti yli 1000 euroa vuodessa rutiinikirjanpidosta.

Viime vuoden tilinpäätökset ja veroilmoitus alkavat jo olla kasassa. Kesää kohden mentäessä mikroyrittäjän onkin taas hyvä miettiä miten kirjanpitonsa haluaa järjestää. Jos yrittäjä muuten on hyvinkin digiajassa kiinni niin miksi kirjanpito ei olisi. Vanha perinteinen tapa ei aina ole se järkevin ja maksaa kannattaa ennemmin asiantuntevuudesta kuin paperien käsittelystä.

 

Kirjoittaja on Digitase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Ilves (KTM, KLT). 

Digitase Oy tarjoaa pitkälle sähköistettyjä taloushallinnon palveluja eri kokoisille yrityksille. Suomessa palveluvalikoima kattaa taloushallinnon osa-alueet pienyrittäjän lakisääteisestä kirjanpidosta isomman organisaation täysin ulkoistettuun taloushallintoon. Kansainväliset kirjanpitopalvelut tuottaa Digitase Oy:n tytäryhtiö Digibalance Limited.

 

Automaattitilit -tyyliin !

Taloushallintoala haluaa nykyisin olla enemmän. Perinteinen rutiinikirjanpito on pakollista pahaa ja taloushallinnon asiantuntijat (entisajan kirjanpitäjät) haluavat olla yrittäjän parhaita kavereita, jotka tietävät mitä yrittäjä oikeasti tarvitsee? Yrittäjälle myydään kehittyneitä järjestelmiä ja johtajapalveluja, joissa on syvä analyyttinen ote ja katse historian sijasta tulevaisuuteen. Taloushallinnon on luotava yritykselle lisäarvoa! Ajatuksissa ei ole mitään väärää, kunhan panos ja tuotos ovat oikeassa suhteessa ja kohderyhmä on oikea. Tästä syystä esimerkiksi tilitoimistoalan kiinnostavin kohderyhmä tuntuu nykyisin olevan keskisuuret 10-200 henkeä työllistävät yritykset, joiden taloushallinnon ulkoistus on lisääntynyt ja oletettavasti lisääntyy edelleen.

Entä jos yritys työllistää vain yrittäjän ja ehkä muutaman muun henkilön? Tälle ryhmälle on Euroopan tasolla vakiintumassa termi mikroyrittäjät, joka kertoo, että kyseessä on jotain pienyritystäkin pienempää. Tällainen yrittäjä haluaa ennen kaikkea lakisääteistä kirjanpitoa, veroasioiden hoitoa ja ehkä palkanlaskentapalvelua. Hän ehkä tarvitsisi ja hänelle olisi hyötyäkin laajemmista asiantuntijapalveluista, mutta taloudellinen yhtälö ei yleensä vain toimi. Tai ainakin on vaikea perustella, että saako mikroyrittäjä satojen eurojen lisäpanostuksella kuukaudessa enemmän katetta toiminnastaan, jonka hän jo tuntee perusteellisesti. Mikroyrittäjän tuleekin nykyisin olla yhtä tarkkana erilaisten liiketoimintaan lisäarvoa lupaavien palveluntarjoajien kanssa kuin aiemmin hakemistoilmoitusten myyjien kanssa.

Yrittäjyyden hienouksia on, että valinnan vapaus on yrittäjällä. Yksi vaihtoehto hoitaa kirjanpitoasiat on ”Automaattitilit tyyliin” ! Digitase toi markkinoille jo vuonna 2009 sähköisen toimintamallin, jossa avainasiakkaana on nimenomaan mikroyrittäjä. Palvelu sisältää lakisääteiset vaatimukset täyttävän vaivattoman ja edullisen kirjanpidon tilinpäätöksineen ja alv- ja tuloveroilmoituksineen. Tarvittaessa on myös apua saatavilla pienyritysmaailman tuntevilta asiantuntijoilta. Automaattitilit –palvelu kuitenkin laajenee perustasosta täysin ulkoistettuun sähköiseen taloushallintoon yrittäjän todellisten tarpeiden kasvaessa. Käytössä on koko ajan myös muut Digitaseen yhteistyöverkoston tarjoamat yrittäjyyden tukipalvelut.

Mappikirjanpito on ehkä katoavaa maailmaa, mutta kyse on ennen kaikkea kirjanpitäjien omasta työympäristöstä ja -välineistä. Asiakasyrittäjällä on edelleen samoja tarpeita, joihin vastaaminen on tärkeintä, ei se miten näkymätön taustapalvelu suoritetaan. Pienyrittäjän kannattaa kuitenkin hyödyntää se, että pienillä toimintatapamuutoksilla on mahdollista päästä järkevämpään eli edullisempaan ja vaivattomampaan kirjanpitoon! www.automaattitilit.fi

 


Kirjoittaja on Digitase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Ilves (KTM, KLT).  V__D127

Digitase Oy tarjoaa pitkälle sähköistettyjä taloushallinnon palveluja eri kokoisille yrityksille. Suomessa palveluvalikoima kattaa taloushallinnon osa-alueet pienyrittäjän lakisääteisestä kirjanpidosta isomman organisaation täysin ulkoistettuun taloushallintoon. Kansainväliset kirjanpitopalvelut tuottaa Digitase Oy:n tytäryhtiö Digibalance Limited.